Arbetsglasögon

>>    Köp Glasögonbågar på nätet via Optikbutiken här!
Köp Glasögon och Kontaktlinser på nätet !

Arbetsglasögon. På vissa arbetsplatser kan det vara nödvändigt att använda andra typer av glasögon än de privata glasögonen, nämligen arbetsglasögon. Det kan handla om att du jobbar vid en dataskärm större delen av dagen eller att du jobbar med finmekaniskt arbete som kräver ett par specielle arbetsglasögon. Att inte ha ett par arbetsglasögon utan använda sig av sina vanliga, kan göra att du blir spänd, trött i huvudet eller rent av får permanenta fel i nacke, rygg eller axlar. Att jobba utan arbetsglasögon kan helt enkelt vara väldigt ansträngande, inte bara för synen utan för hela kroppen. Använder du ett par vanliga läsglasögon är de ju anpassade för läsning och det avstånd som det innebär och det är ju inte säkert att det samma avstånd som du har när du jobbar. Med ett par unikt anpassade arbetsglasögon kan du istället jobba bättre, mer avslappnat och känna dig piggare efter några timmars arbete. Du kan också få arbetsglasögon som är utformade för att skydda dina ögon och som förebygger ögonskador.

Sedan datorerna började införas på våra arbetsplatser har behovet av arbetsglasögon blivit allt större. Allt fler får synproblem som kan relateras till arbetet och många gånger handlar det just om att man inte har använt sig av ett par arbetsglasögon. Om du tror att du är i behov av att börja använda arbetsglasögon, tveka inte med att kontakta en specialiserad optiker genast. Ju förr, desto bättre! En del skador i nacke och rygg som kan uppkomma i brist på bra arbetsglasögon, kan ju faktiskt i värsta fall bli permanenta och det vill du nog inte riskera. Enligt lag har dessutom din arbetsgivare skyldighet att stå för de kostnader som uppkommer om du måste skaffa arbetsglasögon. I detta räknas till exempel synundersökningen för ett par arbetsglasögon. Om du vill veta mer kring denna lag hittar du informationen på Arbetsmiljöverkets hemsida. Här kan du också få hjälp om hur du gör ifall arbetsgivaren nekar dig arbetsglasögon, trots att du behöver det. Alla arbetsgivare är dessutom skyldiga att bekosta en synundersökning för alla anställda som sitter vid en dator längre än en timme, oavsett om du tycker att du behöver arbetsglasögon eller inte. Passa på att utnyttja det erbjudandet, så får du raskt veta om du redan behöver eller kommer att behöva arbetsglasögon i framtiden.

Att prova ut ett par arbetsglasögon är en omfattande process. Hur nära du sitter dataskärmen eller finarbetet måste mätas ut, vilket synproblem du har sen tidigare måste fastställas och din ålder och övriga arbetsgifter är viktiga. En typ av arbetsglasögon är terminalglasögon som är speciellt för de som jobbar mycket framför en bildskärm. Speciellt personer som sedan tidigare har progressiva eller dubbelslipade glasögon kan få besvär om de inte använder arbetsglasögon vid datorn. De måste nämligen luta huvudet allt för mycket uppåt för att kunna se klart på skärmen, vilket gör att rygg och nacke kan ta skada.

En annan typ av arbetsglasögon är skyddsglasögon. När du har ett yrke som gör att du blir utsatt för risker som kan skada din syn, har du rätt att få ett par arbetsglasögon som skyddar mot detta. Detta går också att läsa mer om i en lagtext vid namn ”Utförande av personlig skyddsutrustning 1996:7” på Arbetsmiljöverkets hemsida. Det som är viktigt med denna typ av arbetsglasögon är att de uppfyller de krav som finns om hållfasthet och tillverkning i EU:s direktiv.

Oavsett vilket yrke du har är det viktigt att du skyddar din syn och genast tar kontakt med din arbetsgivare om du tror att behov finns av arbetsglasögon. Man ska aldrig chansa när det gäller synen, det finns nog ingen som har lust att få nedsatt syn eller rent av bli blind, på grund av att de inte har använt arbetsglasögon.